Quế ống sáo ( Quế thanh )

Quế ống sáo ( Quế thanh )

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

Thông tin chi tiết sản phẩm

CASSIA STICK ROLL   MOISTURE   SIZE LOAD IN 20’ LOAD
IN 40’/ 40’HC
CASSIA STICK ROLL 85% 85% MIN  13.5% MAX 6-10CM 7 MTS 15 MTS
CASSIA STICK ROLL 90% 90% MIN  13.5% MAX 6-10CM 7 MTS  15 MTS 
CASSIA LONG STICK 85% MIN 13.5% MAX 35-40CM 6.5 MTS 15 MTS

Sản phẩm tương tự